Profesionalita...
Odbornost...
Osobní přístup...

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Odborná organizace s nadregionální působností přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

logo mzcr

Zajišťujeme komplexní léčbu všech základních onemocnění dýchacího traktu, včetně komplikujících stavů (interních, neurologických, postižení pohybového ústrojí, atd.). Nedílnou součástí našich služeb je inhalační a rehabilitační léčba, léčba kyslíkem, elektroléčba, léčebná výživa a klimatoterapie.

Naše léčebna má vlastní RDG a možnost funkčního vyšetření plic (jak pro hospitalizované pacienty, tak i pro ambulantní sektor).

 


 

Výběrové řízení na pronájem prodejny potravin

„Léčebna LTRN Janov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem objektu prodejny potravin v areálu léčebny, na adrese U léčebny 508, Mirošov-Janov, o celkové ploše 191 m2. Objekt je vybaven skladem s rampou, sociálním zařízením a hlavním prodejním prostorem. V prodejně prodejce nemůže prodávat cigaretové výrobky a alkoholické nápoje. Objekt je z hlediska hospodaření s energiemi zařazen do kategorie G – mimořádně nehospodárná. Vytápění a TUV plynovým kotlem, voda z veřejného vodovodu. Objekt bude pronajat subjektu, který podá nejvyšší cenovou nabídku na pronájem za jeden kalendářní měsíc trvání pronájmu. Platby za energie a služby souvisejícími s objektem se do pronájmu nezapočítávají a budou nájemcem hrazeny zvlášť. Cenovou nabídku zájemce doručí na adresu léčebny v zalepené obálce, na které bude napsáno „výběrové řízení na pronájem prodejny potravin“ do 10.7.2022. Bližší informace a prohlídku objektu je možné dohodnout u pana Buriana, tel. 371 512 112.“ 

 • Rekonstrukce zahradního altánku dokončena 22. 02. 2022

  Rekontrukce našeho zahradního altánku dokončena. Vše se povedlo a nám se altánek moc líbí. Děkujeme panu Šperlovi.

 • Spustili jsme nový web 28. 01. 2022

  Po letech přemlouvání se, plánování, odkládání a dalšího -ání jsme spustili nové webové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit tak, jako nám, protože pro Vás je děláme. Team LTRN Janov

 • Naše prádelna se minulý rok činila 13. 01. 2022

  V roce 2021 jsme vyprali téměř 50 tisíc kg prádla

 • Nové televizory a lednice 05. 01. 2022

  Klienti našich sociálních lůžek dostali k trochu opožděnému Ježíškovi nové televizory a lednice na každý pokoj.

 • Rekonstrukce zahradního altánku 16. 12. 2021

  Na začátku prosince jsme se poustili do rekonstrukce našeho zahradního altánku. Chystáme nové skleněné výplně oken a obnovení nátěrů. Věříme, že až vše dokončíme, bude se pacientům líbit. 

Návštěvy pacientů

5. 8. 2022

Vzhledem ke zvyšujícmu se počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 od 8. 8. 2022 mění Léčebna TRN režim návštěv:

 • při návštěvách všech pacientů LTRN Janov žádáme o použití respirátoru typu FFP2
 • při návštěvě pacientů na všech odděleních LTRN Janov platí, že návštěvník nesmí být v izolaci kvůli infekci covid-19 ani po vědomém předchozím kontaktu s osobou s průkazem této infekce
 • prosíme, vždy respektujte pokyny ošetřujícího personálu

Časy návštěv

 • 14:00 – 17:00 hod každý den

 

Hospitalizace u nás na zdravotních lůžkách

Budete u nás hospitalizováni na zdravotních lůžkách? V sekci ZDRAVOTNÍ LŮŽKA se v detailech jednotlivých oddělení dozvíte, co sebou, pravidla hospitalizace, případně jaké dokumenty od Vás budeme chtít.

Vaše hospitalizace musí být doporučena buď praktickým lékařem nebo specialistou a u nás telefonicky domluvena na čísle 371 512 118 nebo 371 512 119.

 

 

Hospitalizace u nás na sociálních lůžkách

Máte zájem o sociální lůžka? Je nutno vyplnit žádost o hospitalizaci na sociálních lůžkách, která bude posouzena lékařem. Vaše umístění u nás bude podmíněno aktuální obsazeností, našimi možnostmi a Vaším stavem. Pacienti jsou přijímáni pouze překladem ze zdravotních lůžek (od nás nebo z jiné nemocnice), tj. nemohou být přijmuti pacienti přímo z domácí péče.

Více informací najdete v sekci SOCIÁLNÍ LŮŽKA.

V případě zájmu prosíme o kontakt se sociálními pracovnicemi na tel. 371 512 146.

Odborné zaměření lůžkových oddělení Léčebny TRN Janov:

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc - léčba exacerbací, rekondice)

Astma bronchiale (léčba exacerbací, OLA-obtížné léčitelné astma, rekondice)

Pneumonie

Tuberkulóza

Intersticiální plicní procesy

Respirační insuficience (indikace DDOT)

Diagnostika a diferenciální diagnostika plicních nálezů nejasné etiologie

Fyzioterapie, komplexní plicní a pohybová rehabilitace

Celkový počet našich lůžek

170

z toho sociálních lůžek

40

Celkový počet našich lůžek je 170, z toho 130 následné specializované péče, a 40 sociálních lůžek.

1. patro – Oddělení pneumologické: 38 lůžek

2. patro – Oddělení pneumoonkologické: 52 lůžek

3. patro – Sociální lůžka: 40 lůžek

4. patro – Oddělení pneumologicko-tuberkulózní: 40 lůžek, z toho 20 izolačních

Smluvní pojišťovny LTRN Janov

111

VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – pouze pro hospitalizované pacienty

201

VoZP ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207

OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209

ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

211

ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213

RBP ZP

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

 

Styk s pojišťovnami: Marcela Lincová, lincova@janov.cz, 371 512 112

Jak se k nám dostanete?

Janov leží 10 km jihovýchodně od Rokycan v nadmořské výšce 444 m. V jeho okolí jsou rozsáhlé lesy a jeho ovzduší patří k nejčistším také díky tomu, že leží na hranici CHKO Brdy.

Do léčebny je výborné vlakové spojení jak od Plzně, tak od Českých Budějovic. Vlaková zastávka „Mirošov“ je od léčebny vzdálena zhruba 700 m.

 

Železniční spojení:
stanice Mirošov, trať 173 Rokycany – Nezvěstice, napojení na trati 170 Praha – Plzeň – Cheb a na trať 190 Plzeň – České Budějovice

Lokalizace:
10 km jihovýchodně od Rokycan, dálniční sjezd Rokycany na dálnici D5 Praha–Plzeň, silnice směr Hrádek – Mirošov

 

A takhle to u nás vypadá...

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000