Informace pro veřejnost

FN PLZEŇ VYPOMŮŽE LÉČEBNĚ JANOV
— 15. března 2024 | 08:00
Sdílet

Ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, k dnešnímu dni pověřil řízením Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí Janov ředitele Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. Ke změně vedení došlo po domluvě Ministerstva zdravotnictví ČR jako zřizovatele léčebny i fakultní nemocnice, dosavadního ředitele léčebny MUDr. Romana Mudry a ředitele fakultní nemocnice MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.

Cílem tohoto kroku je ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň a její Klinikou pneumologie a ftizeologie zajistit další rozvoj léčebny, a to jak v oblasti medicínské, tak v oblasti vzdělávání. Spolupráce s fakultní nemocnicí bude probíhat i v oblasti managementu.

„K tomuto kroku jsem přistoupil po pozitivní zkušenosti s podobným modelem řízení, který byl aplikován v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Spolupráce s velkým zařízením typu fakultní nemocnice, která je v tomto případě navíc velmi blízko, umožní nastavení některých procesů v léčebně na novou úroveň, přinese léčebně řadu výhod a umožní, aby se personál mohl soustředit hlavně na léčbu pacientů,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V dnešních dopoledních hodinách členové managementu FN Plzeň navštívili zástupce vedení Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí Janov a zároveň se setkali s ostatními zaměstnanci tohoto zdravotnického zařízení. 

„Ministr zdravotnictví, pan Vlastimil Válek mne k dnešnímu dni pověřil řízením Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí Janov. FN Plzeň bude léčebně Janov nápomocna v rámci aplikace metod řízení v různých oblastech, jednou z aktuálních je výpomoc při rozsáhlé administraci velkého projektu IROP. Byl bych velmi rád, aby zaměstnanci léčebny vnímali naši dočasnou spolupráci jako možnost získávání zkušeností standardních postupů velké fakultní nemocnice a zároveň je budou moci aplikovat v menším rozsahu ve svém provozu,“ popisuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Spolupráce FN Plzeň a její Kliniky pneumologie a ftizeologie s Léčebnou tuberkulózy a respiračních nemocí Janov je plánována na dobu nezbytně nutnou a dosavadní ředitel Roman Mudra bude v léčebně působit nadále jako primář a lékař.

 

Léčebna pronajme prodejnu potravin

Nabízíme pronájem objektu prodejny potravin v areálu léčebny, na adrese U léčebny 508, Mirošov-Janov, o celkové ploše 191 m2. Objekt pronajmeme za výhodných podmínek pouze za účelem provozování prodeje potravin.

Rekonstrukce zahradního altánku dokončena

Rekontrukce našeho zahradního altánku dokončena. Vše se povedlo a nám se altánek moc líbí. Děkujeme panu Šperlovi.

Spustili jsme nový web

Po letech přemlouvání se, plánování, odkládání a dalšího -ání jsme spustili nové webové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit tak, jako nám, protože pro Vás je děláme.

Team LTRN Janov

Naše prádelna se minulý rok činila

V roce 2021 jsme vyprali téměř 50 tisíc kg prádla

Nové televizory a lednice

Klienti našich sociálních lůžek dostali k trochu opožděnému Ježíškovi nové televizory a lednice na každý pokoj.

Rekonstrukce zahradního altánku

Na začátku prosince jsme se poustili do rekonstrukce našeho zahradního altánku. Chystáme nové skleněné výplně oken a obnovení nátěrů. Věříme, že až vše dokončíme, bude se pacientům líbit. 

Nakoupili jsme nové židle

Nakoupili jsme cca 300 nových židlí na pokoje pacientů, klientů a do jídelen.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000