1. patro – Oddělení pneumologické

Pneumologické oddělení s kapacitou 38 lůžek slouží k diagnostice a léčbě onemocnění dýchacího ústrojí, tj. zejména záněty průdušek a plic, chronické onemocnění průdušek a plic, astmatická onemocnění, vč. péče o nemocné s respirační insuficiencí s možností indikace domácí oxygenoterapie. V poslední době roste počet postcovidových pacientů, kteří potřebují delší dobu na rekonvalescenci a velmi profitují z naší komplexní péče.

K dispozici pro pacienty jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje (pacienty ukládáme dle provozních možností oddělení) a jeden nadstandardní pokoj, který má vlastní sociální zázemí.

Léčebná a ošetřovatelská péče na plicním oddělení je poskytována na vysoké profesionální a lidské úrovni. Cílem je spokojený, uzdravený nebo alespoň stabilizovaný pacient. Součástí léčebného režimu na plicním oddělení je také dechová a pohybová rehabilitace, která významně přispívá k úspěšné léčbě. V rámci komplexní péče je k dispozici zdravotně sociální pracovnice, která pomáhá pacientům řešit jejich současnou sociální situaci (sociální poradenství, následná péče, možnosti sociálních služeb).

Spolupracujeme s nedalekou Rokycanskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí v Plzni, k doplnění vyšetření či konzultací, která nejsou realizovatelná na našem pracovišti.

Přijímání pacientů

Pacienti jsou k nám přijímáni jen na základě doporučení ambulantních lékařů ze širokého okolí a z okolních nemocnic. Při přijetí pacient přichází do přijímací kanceláře, kde je zpracována vstupní dokumentace a pacient je umístěn na oddělení dle potřebné léčby a dle možností oddělení. Na oddělení pacienta přebírá ošetřující personál, který jej seznámí s vnitřním řádem oddělení a zahájí individuální ošetřovatelský plán péče. Následně je pacient podroben vstupnímu vyšetření lékařem a je zahájena diagnostika a léčba.

K přijetí je nutné vzít s sebou: OP, kartu pojišťovny, kontakty na rodinu či blízké, event. si rozmyslet heslo, na základě kterého je možno získat informace o zdravotním stavu po telefonu, osobní věci, přezůvky, toaletní potřeby a léky, které pacient užívá.

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Výjimky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

 

Ceník a ostatní dokumenty oddělení zdravotních lůžek

Ceník LTRN Janov - zdravotnické služky nehrazené z v.z.p.
Ostatní dokumenty - domácí řád, stížnosti, etický kodex práv pacientů

Domácí řád oddělení zdravotních lůžek (BUDE NEBUDE? KAŽDOPÁDNĚ NEMÁM!!!)
Stáhnout ve formátu PDF [235 kB]

 

Postup při vyřizování stížností
Stáhnout ve formátu PDF [220 kB]

 

Etický kodex Práv pacientů
Stáhnout ve formátu PDF [80 kB]

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000