1. patro – Oddělení pneumologické

Pneumologické oddělení s kapacitou 38 lůžek slouží k diagnostice a léčbě onemocnění dýchacího ústrojí, tj. zejména záněty průdušek a plic, chronické onemocnění průdušek a plic, astmatická onemocnění, vč. péče o nemocné s respirační insuficiencí s možností indikace domácí oxygenoterapie. V poslední době roste počet postcovidových pacientů, kteří potřebují delší dobu na rekonvalescenci a velmi profitují z naší komplexní péče.

K dispozici pro pacienty jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje (pacienty ukládáme dle provozních možností oddělení) a jeden nadstandardní pokoj, který má vlastní sociální zázemí.

2. patro – Oddělení pneumoonkologické

Pneumoonkologické oddělení s kapacitou 52 lůžek se specializuje na péči o onkologicky nemocné pacienty, přijímá ovšem i nemocné s ostatními plicními nemocemi.

K dispozici pro pacienty jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje, (pacienty ukládáme dle provozních možností oddělení) a jeden nadstandardní pokoj, který má vlastní sociální zázemí. Sociální zázemí zatím ještě bohužel není součástí jednotlivých pokojů, je umístěné ve společných prostorách oddělení.

4. patro – Oddělení pneumologicko-tuberkulózní

Oddělení pneumologicko-tuberkulózní má kapacitu 40 lůžek, je rozděleno na plicní a izolovanou tuberkulózní část.

První polovina oddělení je zaměřena na péči o nemocné s CHOPN, pneumonií, plicními tumory i dalšími plicními onemocněními, vč. péče o nemocné s respirační insuficiencí s možností indikace domácí oxygenoterapie.

Druhou polovinu oddělení tvoří oddělená uzavřená lůžka pro nemocné s tuberkulozou.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000