Sociální lůžka

Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení LTRN Janov (sociální lůžka) je zřízeno na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Oddělení sociálních lůžek se 40 lůžky poskytuje zdravotně-sociální péči klientům, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci druhé osoby a nepotřebují již hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Oddělení se nachází ve 3. patře léčebny. Pro ubytování je připraveno 40 lůžek (dvoulůžkové pokoje, 2x třílůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový s příslušenstvím). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, květiny apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem.

Služba je provozována nepřetržitě a doba návštěv je 9:00 - 18:00 každý den.   Návštěvy žádáme o nahlášení své přítomnosti na sesterně oddělení.

Asistovaný videohovor
Pomocí aplikace na našem tabletu (např. Google Meet) Vám můžeme zprostředkovat videohovor s Vaším příbuzným.

Kontaktujte v pracovní dny sociální sestru pro domluvení podrobností.
tel.: 371 512 146, 731 854 615

 

Vážení klienti a jejich blízcí,
máme pro Vás návštěvní místnost, kde můžete se svými blízkými trávit svůj čas. K dispozici je Vám rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Z důvodu ochrany vybavení jsme nuceni Vás požádat, abyste pro využití tohoto prostoru kontaktovali personál oddělení sociálních lůžek, který Vám rád prostory zpřístupní.

 

Ceník a ostatní dokumenty oddělení sociálních lůžek

Ceník ubytovacích služeb oddělení sociálních lůžek

  Strava
1 den
Ubytování
1 den
Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím
(WC, umyvadlo, sprcha, TV, lednice)
255,- Kč 255,- Kč
Dvoulůžkový pokoj
(umyvadlo)
255,- Kč 225,- Kč
Třílůžkový pokoj
(umyvadlo)
255,- Kč 225,- Kč

 

Stáhnout „Ceník LTRN Janov - socialni služby“ ve formátu PDF [88 kB]

Žádost o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení

Žádost ve formátu DOC [122 kB]         

Žádost ve formátu PDF [280 kB]

Vyjádření lékaře DOC  [77 kB]         

Vyjádření lékaře PDF   [246 kB]

Ostatní dokumenty - domácí řád, stížnosti, souhrnné informace

Domácí řád oddělení sociálních lůžek
Stáhnout ve formátu PDF [235 kB]

 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Stáhnout ve formátu PDF [140 kB]

 

Souhrnné informace pro klienty
Stáhnout ve formátu PDF [170 kB]

 

Etický kodex Práv pacientů
Stáhnout ve formátu PDF [80 kB]

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

víme, jaký zármutek v těchto dnech prožíváte, a proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám byli nápomocni několika informacemi a radami, které se týkají záležitostí, jež musíte bezprostředně zařídit.

Prosíme, dostavte se nejdříve na oddělení (v pracovní dny, do cca 14.00 hod), kde byl Váš zesnulý hospitalizován. Po předložení občanského průkazu Vám budou předány:

  • osobní věci
  • karta zdravotní pojišťovny
  • List o prohlídce zemřelého
  • finanční hotovost do 1000 Kč
  • a jiné věci, které měl zemřelý u sebe.

Prosíme, myslete na to, že pokud nedojde k vyzvednutí osobních věcí po zemřelém do 2 měsíců od úmrtí, budou tyto věci předány k likvidaci.

Finanční hotovost nad 1000 Kč a jiné cennosti, které byly uloženy na depozitním účtu a v trezoru LTRN Janov se stávají součástí pozůstalosti.

Příslušný soud obdrží z LTRN Janov písemnou zprávu o výši uložených finančních prostředků a cennostech. Po projednání dědictví u notáře rozhodne příslušný soud o dědici. Pro vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví, realizační poukaz z notářské kanceláře a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout v pracovních dnech v pokladně LTRN Janov, nejlépe po telefonické domluvě na tel. čísle 371 512 127. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie, klíče od auta apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Pohřeb zajistí pohřební ústav dle Vašeho výběru. Pohřební ústav je nutné kontaktovat dle zákona do 96 hodin od úmrtí. K vyřízení budete potřebovat tiskopisy, které Vám vydá staniční sestra příslušného oddělení LTRN Janov.

Úmrtní list vystavuje matrika Městského úřadu Mirošov a vydává se přímému příbuznému (vypravovateli pohřbu). K vydání je třeba předložit doklady uvedené v seznamu(viz níže nebo jej obdržíte v LTRN Janov) a vyplněný Dotazník pro vydání úmrtního listu. Lhůta na vystavení úmrtního listu je 30 dnů od doby, kdy je na matriku doručen List o prohlídce zemřelého část B1 určený pro matriční úřad. Tento úřad hlásí úmrtí na Okresní, nebo obvodní soud podle trvalého pobytu zemřelého, který toto hlášení předá notáři a ten kontaktuje vypravovatele pohřbu k dědickému řízení, dále úmrtí hlásí na zdravotní pojišťovnu, přes Czech-point zadává úmrtí do Informačního systému evidence obyvatel, občanský průkaz vrací ke skartaci na obec s rozšířenou působností, kde byl doklad vydán, poslední hlášení je na Českou správu sociálního zabezpečení.

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v naší léčebně, předá pracovnice sekretariátu LTRN Janov na Městský úřad Mirošov, který je pověřený vedením matriky.

Ostatní osobní doklady zemřelého, např. řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz zdravotního pojištění odevzdejte úřadům, které je vystavily. Také je třeba informovat se o způsobu odhlášení důchodu na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zesnulého. Ostatní osobní doklady nevyzvednuté do 1 měsíce od úmrtí pacienta jsou LTRN Janov předány na příslušné instituce.

Uvedené informace vycházejí z platných právních norem a předpisů ČR a vnitřních norem LTRN Janov.

 

V případě potřeby dalších informací či pomoci, se obraťte na sekretariát LTRN Janov 371512119.

 Zaměstnanci LTRN Janov

 

Doklady potřebné k vystavení úmrtního listu - stáhnout ve formátu PDF [100 kB]

Dotazník pro vystavení úmrtního listu - stáhnout ve formátu DOC [40 kB]

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000